Piatok, 24. marca 2017. Dnes má meniny Gabriel a zajtra Marián.

Menu

Anketa

Pači sa Vám nový design našej stránky?
Hlasovalo: 13753 ľudí

Kalendár

PAMIATKY

Kostol sv. Terézie z Lisieaux

 
 
  • nachádza sa na konci dediny smerom na Sereď
  • postavený bol v r. 1934
  • kostol bol postavený z vlastných finančných prostriedkov farníkov,
     zo zbierky, ktorá začala v roku 1930, trvala 3 roky a vyzbieralo sa
     580 tisíc korún.
     Kostol stojí na pôvodnom mieste starého kostola, z ktorého niektoré 
     sochy a obrazy boli premiestnené a sú jeho ozdobou a pamiatkou.
     Kostol bol vysvätený trnavským biskupom ThDr. Pavlom Jantauschom
     6. októbra 1934.
 
 
 
 
 
 
 
 
Socha sv. Jána Nepomuckého
 

 

   • nachádza sa v strede dediny oproti Základnej škole
   • postavená bola v r. 1807
   • sochu dali postaviť na počesť svätého Jána Nepomuckého,
     v minulosti veľmi uctievaného svätca, miestny obyvatelia
     Ján Horváth a Mária Sviteková.

 

 

   

 

Socha sv. Vendelína  

 

 

   • nachádza sa na konci dediny pri Motoreste ESO
   • postavená bola v r. 1828
   • túto plastiku sv. Vendelína, ochrancu dobytka a domácich zvierat,
     ktorá v minulosti nechýbala v žiadnej dedine,
     dali Vlčkovania postaviť v roku 1828.
     Z tohto obdobia sa zachovala aj listina, ktorá je uložená 
     v štátnom  archíve a je napísaná slovenčinou, 
     akú Vlčkovania používali v prvej polovici 19. storočia. 
     Základinu k tejto soche potvrdil trnavský generálny vikár 
     Alexius Jordánsky 1. augusta 1828.

 

 

 

Socha Panny Márie 

 

 

   • nachádza sa na začiatku dediny smerom od Trnavy
   • postavená bola v roku 1928
   • i keď táto socha bola postavená v roku 1928,
     je spomedzi všetkých, najmladšia a najmenšia.
     Túto sochu dali postaviť miestne obyvateľky
     Mária Uhrovičová a Hedviga Kyselicová,
     potom čo stará socha Panny Márie bola zničená.
     Jej pôvodné miesto bolo na bývalej križovatke,
     odkiaľ bola po začatí budovania cesty R1
     premiestnená hlbšie do dediny.

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÉ PAMIATKY

 Cukrovar 

 

 

 

 

 

 

 • nachádza sa na konci dediny za kostolom
 • postavený bol v r. 1925
 • tunajší veľkostatkár Jozef Slezák starší dal tento cukrovar postaviť v roku 1925
   a pomenoval ho „Slovenský roľnícky cukrovar“.
   Výstavbou poveril trnavského staviteľa Ľudovíta Barteka.
   Montáž strojového zariadenia vykonala První brňenská strojírenská společnost. 
   Kedysi tento cukrovar patril k najvychýrenejším nielen na Slovensku ale i v zahraničí.
   Od roku 1932 prešiel  Vlčkovský cukrovar viacerými majiteľmi.
   Po zastavení výroby cukru  boli v priestoroch cukrovaru umiestnené dielne,
   ktoré sa zaoberali vývojom strojov pre potravinársky priemysel, pod názvom CUKOP.
   V súčasnosti si sprivatizovaný podnik CUKOP zachováva charakter strojárenskej výroby.

 

Mlyn

 

 

 

 

 

 

 

 • stojí na dolnom konci dediny medzi kostolom a Cukrovarom
 • prvé správy sú zo začiatku 16. storočia
 • prvé záznamy o Vlčkovskom mlyne siahajú až do Habánskych čias.
   V Habánskej kronike sa uvádza záznam, že ho prenajali.
   Z čoho vyplýva, že  keď Habáni prišli do Vlčkoviec,
   mlyn tu už musel stáť.
   V roku 1623  vyhorel a za  čias habánskych v r. 1663 bol opravený.
   Konkrétny záznam,  kto mlyn postavil sa nenašiel. Môžeme sa iba domnievať,
   že to bol niekto z Pállfyovcov, ktorým v tom čase dedina patrila.
   V roku 1925 dal vtedajší mlynár Retzer namontovať do mlyna
   najmodernejšie mlynárske zariadenia.
   Potomkovia vtedajšieho mlynára Retzera žijú dodnes a fungujúci mlyn spravujú.

 

PAMÄTNÉ TABULE

Pamätná tabuľa nár. umelca Fraňa Štefunku

 

  

  • nachádza sa na rodnom dome Fraňa Štefunku / oproti školy /
  • osadená bola v r. 1983.
  • najvýznamnejší vlčkovský rodák je sochár,
    národný umelec Fraňo Štefunko,
    ktorý sa narodil 4. augusta 1903.
    Jeho celoživotnou náplňou sa stalo výtvarné umenie.
    Z dreva, kameňa, bronzu i sadry stvárňoval veľké
    postavy a udalosti z národných dejín Slovákov
    a bol zakladajúcou osobnosťou medailérstva.
    Rodný dom Fraňa Štefunku pripomína táto
    pamätná doska, ktorá bola odhalená 
    pri príležitosti jeho nedožitých 80-tych narodenín.
    Fraňo Štefunko zomrel v apríli 1974 a je pochovaný
    na Národnom cintoríne v Turčianskom Svätom Martine.