Piatok, 24. marca 2017. Dnes má meniny Gabriel a zajtra Marián.

Menu

Anketa

Pači sa Vám nový design našej stránky?
Hlasovalo: 13753 ľudí

Kalendár

Infoservis


Povinne zverejňované informácie

podľa § 5 zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov obec Vlčkovce zverejňuje tieto informácie :

 

A) Spôsob zriadenia obce, právomoci a kompetencie obce a popis organizačnej štruktúry

 

B) Miesto, čas a spôsob akým možno získať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnoť alebo iné podanie

 

C) Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia obce Vlčkovce

 

D) Postup, ktorý musí obec Vlčkovce dodržiavať pri vybavovaní všetkých sťažností, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

 

E) Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých obec Vlčkovce koná, rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci Vlčkovce

 

F) Sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec Vlčkovce vyberá za správne úkony

 

G) Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

 

    Ostatné stále zverejňované informácie