Streda, 29. marca 2017. Dnes má meniny Miroslav a zajtra Vieroslava.

Menu

Anketa

Pači sa Vám nový design našej stránky?
Hlasovalo: 13753 ľudí

Kalendár

Miestne dane a poplatky v roku 2012

15.01.2012

Daň z nehnuteľností

Vlastníci nehnuteľností, ktorí v roku 2011 nadobudli pozemok, stavbu, byt alebo inú nehnuteľnosť a vklad do katastra sa uskutočnil do 31.12.2011 alebo mali inú zmenu skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť (napr. vydanie stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, zmena výmery pozemku, zmena druhu pozemku ... ) sú povinní podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2012.

Tlačivo daňového priznania k dani z nehnuteľností je k dispozícii na Obecnom úrade Vlčkovce alebo na tejto stránke v sekcii  "Obecný úrad - Na stiahnutie".

Nové sadzby daní z nehnuteľností sú uvedené vo VZN č. 7/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Vyplnené daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2012 možno podať poštou na adresu Obecný úrad, Vlčkovce č. 15 alebo osobne na Obecnom úrade počas stránkových hodín.

Obec vyrubí daň z nehnuteľností na rok 2012 platobným výmerom.

 

Daň za psa

Daň za psa sa platí bez vyrubenia platobným výmerom do 31. januára 2012.

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok  je 5,- €.

Držitelia psa, ktorí svojho psa ešte nezaevidovali alebo neoznámili zmenu alebo zánik daňovej povinnosti sú povinní do 30 dní od začiatku zmeny splniť si túto oznamovaciu povinnosť.