Streda, 26. apríla 2017. Dnes má meniny Jaroslava a zajtra Jaroslav.

Menu

Anketa

Pači sa Vám nový design našej stránky?
Hlasovalo: 13753 ľudí

Kalendár

Štatistické zisťovanie

03.10.2011

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatiského úradu SR zapojila do realizácie zisťovania o celoživotnom vzdelávaní dospelých, ktoré v týchto rokoch prebieha v mnohých členských štátoch Európskej únie v rámci prípravy na produkciu štatistík v oblasti vzdelávania. Cieľom tohto zisťovania je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o celoživotnom vzdelávaní obyvateľstva Európskej únie. Táto štatistika bude kľúčovým zdrojom údajov o stave vzdelanosti obyvateľstva a o faktoroch ovplyvňujúcich celoživotné vzdelávanie v krajinách EÚ. Bude predstavovať významný zdroj údajov a informácií pre medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie a na analýzy stavu vo vzdelávaní populácie na Slovensku.

Na Slovensku bude do zisťovania zaradených 5000 jednotlivcov v náhodne vybratých obciach, medzi nimi aj obec Vlčkovce.

Zisťovanie sa uskutoční od 01. októbra do 31. októbra 2011.

V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnosti osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré budú v rámci tohto zisťovania poskytnuté, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.