Streda, 29. marca 2017. Dnes má meniny Miroslav a zajtra Vieroslava.

Menu

Anketa

Pači sa Vám nový design našej stránky?
Hlasovalo: 13753 ľudí

Kalendár

Oznam Štatistického úradu SR

27.06.2016

Štatistický úrad SR od decembra 1992 začal vykonávať na úseku štatistiky práce výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS), ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách.

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na hodnotenie štruktúry zamestnanosti a nezamestnanosti v Slovenskej republike a v jednotlivých regiónoch.

Na základe skúseností štatistických úradov krajín, kde sa takto zamestnanosť sleduje, možno povedať, že ide o spoľahlivú metódu, ktorá poskytuje výsledky potrebné pre vládu a jej inštitúcie zodpovedné za koncipovanie a usmerňovanie sociálnej a zamestnaneckej politiky. Výsledky týchto zisťovaní sú užitočné a v štatistickej  prezentácii zaujímavé aj pre širokú verejnosť.

Vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník Štatistického úradu SR - p. Renáta Kondlová, ktorá sa v domácnostiach preukáže služobným preukazom.

Výberové zisťovanie pracovnch síl sa uskutočňuje na základe vyhlášky ŠÚ SR č. 291/2014, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015-2017. Štatistický úrad SR pri zabezpečovaní VZPS pri publikovaní údajov v plnej miere zabezpečuje utajenie poskytnutých dôverných údajov zákonom o štátnej štatistike č. 540/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a zaručuje ochranu individuálnych údajov z. č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.