Piatok, 24. marca 2017. Dnes má meniny Gabriel a zajtra Marián.

Menu

Anketa

Pači sa Vám nový design našej stránky?
Hlasovalo: 13753 ľudí

Kalendár

Ochrana lesov pred požiarmi

23.03.2015

 Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2015


   Je potrebné zamerať sa najmä u lesných porastov na preventívne opatrenia zo strany vlastníkov, užívateľov lesov ako i zo strany verejnosti, ktorá často podceňuje hrozbu vzniku a rozšírenia požiaru.
   
   K základným povinnostiam, ktoré je potrebné dodržiavať v prírode patrí :
   - nezakladať oheň na miestach, kde je to zakázané, alebo kde by sa mohol rozšíriť
   - využívať len oficiálne ohniská, ktoré sú bezpečné
   - neodhadzovať neuhasené cigarety
   - nedovolovať deťom hry zo zápalkami
  - rešpektovať príkazy a dodržiavať zákazy umiestnené na verejných miestach, najmä pri vstupe do lesa (zákaz kladenia ohňa, zákaz používania otvoreného ohňa a pod.)
   - v prípade spozorovania požiaru privolať okamžite hasičskú jednotku (č.tel. 150 - tiesňová linka, č.tel. 112 - linka integrovaného záchranného systému), alebo požiar ohlásiť na najbližšiu ohlasovňu požiarov či už v obci alebo u správcu lesa.

   Upozorňujeme spoluobčanov, že vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu je v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakázané. Za porušenie ustanovení tohto zákona je možné fyzickej osobe uložiť pokarhanie alebo pokutu až do výšky 331,- EUR. Tieto činnosti bývajú pravidelne kontrolované zo strany Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru alebo vlastníka alebo správcu lesa.

   Veríme, že spoločným úsilím, opatrnosťou a zodpovednosťou každého z nás prispejeme k tomu, aby náš prírodný ekosystém hlavne v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov bol v rovnováhe, čím bude zachovaný aj pre ďalšie generácie.