Streda, 29. marca 2017. Dnes má meniny Miroslav a zajtra Vieroslava.

Menu

Anketa

Pači sa Vám nový design našej stránky?
Hlasovalo: 13753 ľudí

Kalendár

Zber odpadu v roku 2015

20.01.2015
ZBER ODPADU V ROKU 2015


ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU 
 
Zber, vývoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu a separovaného odpadu zabezpečuje spoločnosť .A.S.A. Trnava, spol. s r.o.
Komunálny odpad sa vyváža každý nepárny týždeň vo štvrtok.SEPAROVANÝ ZBER VRIEC
 
Na zber triedeného odpadu budú poskytnuté plastové vrecia, ktoré je potrebné v deň vývozu (do 6.30 hod.) vyložiť pred dom tak, aby neprekážali chodcom a zároveň boli dostupné zberajúcim pracovníkom.

Do vriec patria:
PAPIER - noviny, časopisy, letáky, lepenka, katalógy, knihy bez tvrdých dosiek
PLASTY - PET fľaše od nápojov, fólie, obaly od čiastiacich prostriedkov, drogérie, igelitové tašky
KOVY - konzervy od potravín, plechovky od nápojov
TETRAPAKY - krabice od nápojov 

Do vriec nepatria:
- papier kopírovací, brúsny, voskový, od samolepiek, šanóny a zakladače s kovovými sponami
- plastové kelímky od jogurtov, plastové poháriky, jednorázový riad, polystyrén
- keramika, zrkadlá, sklo
- odevy a iný textil
 ZBER SKLA

Na zber skla slúžia zvony umiestnené na stanovištiach v rôznych častiach obce.

Patria sem:
- sklenené fľaše
- poháre od zaváranín
- tabuľové sklo (veľké kusy treba rozbiť, tak aby sa zmestili do zberných nádob)

Nepatria sem:
- sklenené fľaše znečistené zvyškami farieb a chemikálií
- poháre so zvyškami zaváranín, keramika

 

ZBER PAPIERA

Zber papiera sa vykonáva celoročne v Základnej škole s materskou školou Vlčkovce.
Papier je možné uložiť počas pracovných dní v čase od 17.00 hod. do 17.30 hod. v areáli základnej školy pri garáži.

 

ZBER TEXTILU

Na zber textilu, oblečenia, obuvi a hračiek slúžia kontajnery umiestnené pri domoch č. 49 a č. 317.
 


ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

Na zber objemného odpadu budú v obci pristavené veľkokapacitné kontajnery.
Zber sa uskutočňuje 2-krát ročne, termíny zberu a miesta umiestnenia kontajnerov budú oznámené miestnym rozhlasom a na  webovej stránke obce.

 

ZBER ELEKTRICKÉHO, ELEKTRONICKÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

Zber sa zabezpečuje 2-krát ročne priamo spred domov. V deň vývozu je potrebné staré a nefunkčné elektrospotrebiče vyložiť pred dom.
Termíny zberu budú oznámené miestnym rozhlasom a na webovej stránke obce.