Streda, 26. apríla 2017. Dnes má meniny Jaroslava a zajtra Jaroslav.

Menu

Anketa

Pači sa Vám nový design našej stránky?
Hlasovalo: 13753 ľudí

Kalendár

Novoročný príhovor starostu obce

07.01.2015

Vážení spoluobčania, milí Vlčkovania
     Dovoľte mi na začiatku nového roka 2015, aby som Vám ešte raz poďakoval za seba a poslancov OZ za prejavenie dôvery, ktorú ste nám dali na nasledujúce štvorročné volebné obdobie. Verím, že Vás naša práca nesklame. Chceli by sme pokračovať v práci, ktorú  sme začali pred štyrmi rokmi. Myslím si, že sa nám podarilo zrealizovať viacero dobrých investičných akcií, pričom takmer všetky sa pripravovali projekčne a finančne za toto obdobie. Z tých najdôležitejších sa jedná najmä o vybudovanie celoobecného vodovodu, kde po dlhoročnej príprave ho vybudovala spoločnosť Tavos, a.s. aj za spolufinancovania obce Vlčkovce. Ďalej to bola postupná rekonštrukcia budovy a okolia základnej školy s materskou školou a to nielen z vonkajšej strany ale aj interiéru
- rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia
- rekonštrukcia miestneho rozhlasu
- rekonštrukcia priestorov v bytovom dome č.68 - zdravotné stredisko, knižnica,
  nájomné byty a spoločné priestory
- rekonštrukcia interiéru domu smútku, chladiaceho zariadenia a rozvodov vody v 
  celom areály cintorína
- rekonštrukcia a dobudovanie detského ihriska
- rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií 
- rekonštrukcia kuchynky a zasadačky v budove OcÚ
- vybudovanie a rekonštrukcia viacerých spevnených plôch, parkovísk - zdravotné
  stredisko, OcÚ, potraviny
- vybudovanie sociálnych zariadení v športovom areály
- vybudovanie kamerového systému. 
Dali by sa menovať ďalšie drobné akcie, ktoré sme počas štyroch rokov realizovali. 
     Samozrejme, že plánujeme pokračovať v zveľaďovaní našej obce - rekonštrukcia chodníkov a komunikácií, pokračovanie v rekonštrukcii priestorov ZŠ s MŠ, obnova oplotenia športového areálu a cintorína s možnosťou využitia dotácií, vybudovanie zberného dvora, dobudovanie kamerového systému, spolupráca s investormi pre individuálnu bytovú výstavbu s riešením infraštruktúry, pokračovanie v rokovaní na vybudovanie BPS a obslužnej komunikácie a tým vylúčenia dopravy vozidiel farmy z obce, zníženie zápachu a dopravy v našej obci ale aj rôzne ďalšie akcie a aktivity investičného charakteru s možnosťou využitia dotácií z rôznych projektov. Som si vedomý toho, že nie všetko pôjde ideálne a nie všetci občania budú v plnom rozsahu spokojní, ale aj napriek tomu sa budeme snažiť vyhovieť maximálnemu počtu našich občanov. Preto Vás chcem vážení občania požiadať o trpezlivosť, nakoľko nemáme zázračný prútik, ktorým by sa dalo všetko naraz zmeniť.
     Aj napriek tomu chceme  načúvať serióznym návrhom a zámerom  od všetkých občanov Vlčkoviec, ktorých zastupujeme a následne sa s nimi zaoberať. Verím, že nám pri tom budú nápomocní aj všetci tí s ktorými som sa za posledné mesiace rozprával a sú ochotní nám pomáhať. Taktiež verím, že sa zlepší spolupráca s miestnymi organizáciami pri zabezpečovaní rôznych akcií, lebo tie akcie sa spoločne pripravujú pre našich občanov - občanov Vlčkoviec. Z mojej strany sú dvere na spoluprácu pre všetkých otvorené.
     Vážení spoluobčania, milí Vlčkovania, dovoľte mi aby som na záver vyjadril poďakovanie všetkým poslancom  obecného zastupiteľstva, zamestnancom  obecného úradu, sponzorom, sympatizantom a podporovateľom za ich prácu, ochotu venovať svoj čas, ale taktiež za všetku finančnú, materiálnu a technickú pomoc pri zabezpečovaní všetkých akcií, ktoré spoločne organizujeme. Zároveň Vám všetkým chcem zaželať na prahu Nového roka to čo sa nedá vyhrať v žiadnej lotérií a to je zdravie a pokoj, to čo sa nedá kúpiť v žiadnom obchode a to je láska a šťastie. Prajem Vám krásne chvíle v kruhu svojich najbližších, ale taktiež veľa osobných a pracovných úspechov počas celého roka 2015.

Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce Vlčkovce