Piatok, 24. marca 2017. Dnes má meniny Gabriel a zajtra Marián.

Menu

Anketa

Pači sa Vám nový design našej stránky?
Hlasovalo: 13753 ľudí

Kalendár

Ochrana úrody pred požiarmi

29.06.2014
 

Ochrana úrody pred požiarmi

   Blíži sa obdobie, počas ktorého vzniká väčšie množstvo požiarov - obdobie zberu úrody. Pri samotných žatevných prácach vznikajú riziká, ktoré sú príčinou vzniku požiarov, pričom sú ovplyvnené najmä konaním fyzických osôb a to či už vedomým alebo nevedomým konaním. Požiare vznikajú najmä z neopatrnosti pri fajčení, pri manipulácii s otvoreným ohňom, pri hre detí so zápalkami a od od poškodenej žatevnej techniky. V súvislosti so zberom a uskladnením objemových krmovín a obilovín vzniklo v roku 2013 na území okresu Trnava 17 požiarov s priamou škodou 6 965,- EUR.  Medzi najčastejšie príčiny vzniku požiarov patrí úmyselné zapálenie neznámou osobou.

   Za účelom zníženia škôd spôsobených požiarmi, Vás upozorňujeme na dodržiavanie niektorých hlavných zásad:
  • dodržiavanie zákazu fajčenia,
  • zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov,
  • zákaz zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
  • prednostný zber dozretých obilnín najmä pri železničných tratiach, pozemných komunikáciách a skládkach odpadov,
  • vybavenie techniky na zber a stohovanie lapačmi iskier a prenosnými hasiacimi prístrojmi,
  • dbanie, aby stohy slamy boli umiestňované v dostatočných bezpečnostných vzdialenostiach - od obce 50 metrov, stoh od stohu 50 metrov, stoh od železničnej trate 100 metrov, stoh od verejnej komunikácie 60 metrov,
  • v prípade požiaru, ktorý nemôžete sami uhasiť, okamžite privolajte najbližšiu hasičskú jednotku alebo ohláste požiar na koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému, linka tiesňového volania 150 alebo 112.

   Porušenie týchto zásad je považované za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi pri ktorom môže byť uložená pokuta fyzickej osobe - občanovi až do výšky 331,- EUR.