Piatok, 24. marca 2017. Dnes má meniny Gabriel a zajtra Marián.

Menu

Anketa

Pači sa Vám nový design našej stránky?
Hlasovalo: 13753 ľudí

Kalendár

Zber odpadu v roku 2014

21.01.2014

ZBER ODPADU V ROKU 2014


ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU
 
Zber, vývoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu a separovaného odpadu zabezpečuje spoločnosť .A.S.A. Trnava, spol. s r.o.
Komunálny odpad sa vyváža každý nepárny týždeň vo štvrtok.

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2014
 


ZBER PET FLIAŠ
 
Na zber PET fliaš slúžia zvony umiestnené na stanovištiach v rôznych častiach obce.

Patria sem:
- PET fľaše od malinoviek a stolových vôd vo všetkých farbách

Nepatria sem:
- PET fľaše znečistené mastnými a olejovými zvyškami, farbou a chemikáliami

PET fľaše prosíme zošľapovať, ušetríte tým miesto. Vrchnáčiky od fliaš odkladať oddelene, aby ani zostatkový vzduch vo fľašiach nebránil ich zalisovaniu do balíkov.

 

ZBER SKLA

Na zber skla slúžia zvony umiestnené na stanovištiach v rôznych častiach obce.

Patria sem:
- sklenené fľaše
- poháre od zaváranín
- tabuľové sklo (veľké kusy treba rozbiť, tak aby sa zmestili do zberných nádob)

Nepatria sem:
- sklenené fľaše znečistené zvyškami farieb a chemikálií
- poháre so zvyškami zaváranín, keramika

 

ZBER PAPIERA

Zber papiera sa vykonáva celoročne v Základnej škole s materskou školou Vlčkovce.
Papier je možné uložiť počas pracovných dní v čase od 17.00 hod. do 17.30 hod. v areáli základnej školy pri garáži.

 

ZBER TEXTILU

Na zber textilu, oblečenia, obuvi a hračiek slúžia kontajnery umiestnené pri domoch č. 49 a č. 317.

 

ZBER OSTATNÝCH DRUHOTNÝCH SUROVÍN

Na zber ostatných druhotných surovín budú poskytnuté plastové vrecia, ktoré je potrebné v deň vývozu (do 6.30 hod.) vyložiť pred dom tak, aby neprekážali chodcom a zároveň boli dostupné zberajúcim pracovníkom.

Patria sem:
- plastové fľaše z HDPE materiálu (od šampónov, čistiacich a pracích prostriedkov)
- plastové PE fólie (transparentné obalové fólie od PET fliaš, neznečistené stavebné fólie, plastové tašky)
- hliníkové plechovky od nápojov, konzervy od potravín
- Tetra PAK krabice od nápojov

Nepatria sem :
- vrecká od mlieka
- plastové kelímky od jogurtov, platové poháriky, jednorazový riad, polystyrén
- mastnotou znečistené plasty
- fľaše od olejov o chemikálií
- keramika, zrkadlá, sklo
- odevy a iný textil

HARMONOGRAM VÝVOZOV SEPAROVANÉHO ZBERU OSTATNÝCH DRUHOTNÝCH SUROVÍN :
14.03.2014
06.06.2014
29.08.2014
21.11.2014

 

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

Na zber objemného odpadu budú v obci pristavené veľkokapacitné kontajnery.
Zber sa uskutočňuje 2-krát ročne, termíny zberu a miesta umiestnenia kontajnerov budú oznámené miestnym rozhlasom a na  webovej stránke obce.

 

ZBER ELEKTRICKÉHO, ELEKTRONICKÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

Zber sa zabezpečuje 2-krát ročne priamo spred domov. V deň vývozu je potrebné staré a nefunkčné elektrospotrebiče vyložiť pred dom.
Termíny zberu budú oznámené miestnym rozhlasom a na webovej stránke obce.