Streda, 29. marca 2017. Dnes má meniny Miroslav a zajtra Vieroslava.

Menu

Anketa

Pači sa Vám nový design našej stránky?
Hlasovalo: 13753 ľudí

Kalendár

Štatistické zisťovanie

10.09.2013

    Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie zisťovania o cezhraničnej mobilite medzi Rakúskom a Slovenskom pod názvom "Dopravno-sociologický prieskum mobility obyvateľstva podľa metodiky KOMOD na území Bratislavského a Trnavského regiónu" (Brawisimo), ktoré sa v týchto dňoch rozbieha v prihraničných regiónoch oboch krajín. Cieľom projektu je získanie údajov o mobilite obyvateľov prihraničných regiónov na rakúskej aj slovenskej strane. Výsledky zisťovania budú podkladom pre efektívnu dopravnú politiku, cielené opatrenia v oblasti dopravy, dopravné prognózy a modelovanie dopravy.
    Na Slovensku bude do zisťovania zaradených 12 650 domácností v náhodne vybratých obciach a mestách Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja, medzi ktorými je aj obec Vlčkovce.
    
                         Zisťovanie sa uskutoční 
             od 4. septembra do 13. decembra 2013. 
 

    V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie, ktoré v rámci tohoto zisťovania domácnosti poskytnú Štatisickému úradu budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely.
Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike a ochranu osobných údajov upravuje zákon č. 122/2013 v znení neskorších predpisov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.