Streda, 29. marca 2017. Dnes má meniny Miroslav a zajtra Vieroslava.

Menu

Anketa

Pači sa Vám nový design našej stránky?
Hlasovalo: 13753 ľudí

Kalendár

Upozornenie

15.03.2013

UPOZORNENIE!

Obec Vlčkovce  upozorňuje občanov na dodržiavanie zákona č. 223/2001 Z.z o odpadoch a zákona č. 478/2002 Z.z o ochrane ovzdušia.
Upozornenie sa týka hlavne prísneho zákazu pálenia biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad  a ďalšej zelene. Zároveň Vás upozorňujeme na prísny zákaz vypaľovania tráv a porastov, ktoré zakazuje zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorého porušenie môže stáť občana do 331 eur.
Ak sa takéhoto priestupku dopustí podnikateľ, pokuta môže siahať až do výšky 16 596 eur. Pripomíname, že jarné obdobie je spájané so zvýšeným výskytom požiarov spôsobených najmä vypaľovaním suchej trávy, biologického odpadu zo záhrad a iných trávnatých porastov. Obec apeluje na občanov a verejnosť, aby sa vyhli vypaľovaniu, ktoré ničí životné prostredie a zabíja živočíchy, medzi ktorými sú mnohé chránené, ohrozuje ľudské životy a môže spôsobiť obrovské hospodárske škody. V neposlednom rade dochádza k porušeniu VZN  obce Vlčkovce č. 5/2011.
Občania, ktorí budú porušovať príslušné zákony budú sankcionovaní v zmysle platnej legislatívy.

Biologicky rozložiteľný odpad ako je pokosená tráva, opadané lístie, burina, orezané konáre a podobne sa má jednoznačne zhodnocovať kompostovaním u pôvodcu odpadu, to je u každého občana.