Streda, 29. marca 2017. Dnes má meniny Miroslav a zajtra Vieroslava.

Menu

Anketa

Pači sa Vám nový design našej stránky?
Hlasovalo: 13753 ľudí

Kalendár

Domáce kompostovanie

15.03.2013

DOMÁCE KOMPOSTOVANIE

Kompostovanie je považované za technológiu, ktorá významným spôsobom napomáha pri ochrane životného prostredia. Je to jedinečný, jednoduchý a generáciami overený spôsob na využitie biologického odpadu.
Kompostovaním premeníme biologický odpad pomocou prirodzeného, ale riadeného rozkladu na kompost – organické hnojivo, ktoré môžeme použiť ako hnojivo alebo pestovateľský substrát. Takto môžeme využiť živiny obsiahnuté v biologickom odpade a vrátiť ich späť do pôdy, z ktorej sme ich predtým pri pestovaní odobrali. Aplikáciou kompostu na pôdy v nich zvyšujeme množstvo organickej hmoty. Jej nedostatok je v poslednej dobe hlavným dôvodom znižovania úrodnosti pôd v celom svete a aj na Slovensku. Správne zvolená forma a technológia kompostovania môže pre obec a jej obyvateľov priniesť aj značné finančné úspory.

Kompostovaním teda môžeme vyriešiť viacero problémov:
• znížime množstvo odpadov, ktoré nám z domu odvážajú na skládky a nespaľujeme zelený
  odpad
• znížime náklady na nakladanie s odpadmi, čo môže viesť k nezvyšovaniu miestneho
  poplatku za odpady,
• z odpadu vyrobíme kvalitné hnojivo pre svoju záhradku.

Ktoré odpady sú vhodné na kompostovanie:
1.suroviny vhodné  na kompostovanie:
  a) záhradné biologické odpady – pokosená tráva, zvyšky zeleniny, opadané ovocie,
     zvädnuté rastlinné časti, mladá vypletá burina, odrezané časti vetiev, lístie,
  b) kuchynské a domové biologické odpady – rastlinné zvyšky z prípravy jedál (z čistenia
     ovocia a zeleniny), usadenina z kávy, šupky z južného ovocia (banány, pomaranče,
     citróny), zvyšky varenej stravy (nie produkty živočíšnej výroby), potraviny po
     záručnej lehote, zvädnuté kytice, opotrebovaná zemina z kvetináčov, vlasy, zvyšky
     vlny, papierové vreckovky,
  c) biologické odpady z chovu hospodárskych zvierat – zvieracie výkaly (hnoj, hnojovica,
     močovka) hlavne dobytka, hydiny, zajacov a pod., uložené na slame alebo drevených
     pilinách,
  d) kompostovacie prísady  – napr. vápenaté látky, bentonit, rohovinová múčka, rôzne
     urýchľovače kompostovania, rôzne výluhy zrastlín, pôda, kompost.

2.odpady nevhodné na kompostovanie:
  a) odpady, ktoré nepodliehajú biologickému rozkladu, napr. sklo, kovy, plasty, veľká časť
     textilu, jednorazové plienky, viacvrstvové kombinované materiály (krabicové obaly
     z mlieka a džúsov),
  b) odpady s obsahom nebezpečných látok a ťažkých kovov, napr. farby, staré lieky, staré
     oleje, batérie, chemické prostriedky a pod.