Streda, 29. marca 2017. Dnes má meniny Miroslav a zajtra Vieroslava.

Menu

Anketa

Pači sa Vám nový design našej stránky?
Hlasovalo: 13753 ľudí

Kalendár

Ochrana lesov pred požiarmi

23.03.2012

 

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2012

 


Je potrebné zamerať sa najmä u lesných porastov na preventívne opatrenia zo strany vlastníkov, užívateľov lesov ako i zo strany verejnosti, ktorá často podceňuje hrozbu vzniku a rozšírenia požiaru.

K základným povinnostiam, ktoré je potrebné dodržiavať v prírode patrí :
- nezakladať oheň na miestach, kde je to zakázané, alebo kde by sa mohol rozšíriť
- využívať len oficiálne ohniská, ktoré sú bezpečné
- neodhadzovať neuhasené cigarety
- nedovoľovať deťom hry so zápalkami
- rešpektovať príkazy a dodržiavať zákazy umiestnené na verejných miestach, najmä pri vstupe do lesa (zákaz kladenia ohňa, zákaz používania otvoreného ohňa a pod.)
- v prípade spozorovania požiaru privolať okamžite hasičskú jednotku (č. tel. 150 – tiesňová linka, č. tel. 112 – linka integrovaného záchranného systému), alebo požiar ohlásiť na najbližšiu ohlasovňu požiarov či už v obci alebo u správcu lesa.

Medzi najčastejšie príčiny vzniku požiarov patria: vypaľovanie trávy a suchých porastov, spaľovanie odpadov, zakladanie ohňov v prírode a úmyselné zapálenie.
Preto upozorňujeme spoluobčanov, že tieto činnosti sú v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakázané.  Za porušenie ustanovení tohto zákona je možné fyzickej osobe uložiť pokarhanie alebo pokutu až do výšky 331,- €.
Veríme, že spoločným úsilím, opatrnosťou a zodpovednosťou každého z nás prispejeme k tomu, aby náš prírodný ekosystém hlavne v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov bol v rovnováhe, čím bude zachovaný aj pre ďalšie generácie.