Streda, 29. marca 2017. Dnes má meniny Miroslav a zajtra Vieroslava.

Menu

Anketa

Pači sa Vám nový design našej stránky?
Hlasovalo: 13753 ľudí

Kalendár

Ako sa zachovať pri mimoriadnych udalostiach

20.02.2012

      

 Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. To, ako dokážu zvládnuť vzniknutú situáciu, závisí od ich pripravenosti. Dôsledky mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodnej reakcie na vzniknutú situáciu, alebo jej podceňovanie spolu s panikou, znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotne postihnutých ľudí.
Každý z nás by si mal osvojiť základné informácie o spôsoboch a postupoch, ktoré mu môžu v prípade potreby ochrániť život, zdravie alebo majetok.
Sekcia integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR pripravila odporúčania, ktoré majú usmerniť  Vaše konanie v prípade akútneho ohrozenia, pomôcť spoznať možné nebezpečenstvo a poskytnúť základný návod, ako sa zachovať v čase kedy je potrebná pomoc. 

 
Integrovaný záchranný systém  
Tiesňové volanie 
Varovné signály 
Čo robiť pri evakuácii? 
Čo robiť pri ohrození povodňami a záplavami? 
Čo robiť pri zemetrasení? 
Čo robiť v prípade teroristického útoku? 
Čo robiť ak ste účastníkom dopravnej nehody spojenej s únikom nebezpečnej látky?